Regulamin

Tu można pobrać Regulamin i inne dokumenty

Wszystkie dokumenty są w formacie PDF
Aplikację do odczytania i drukowania dokumentów PDF,
„Acrobat Reader”
get-adobe-reader
można pobrać klikając obrazek powyżej.
Dostępne dokumenty do pobrania

Regulamin przedszkola     Regulamin_przedszkola.pdf
Statut Przedszkola     Statut przedszkola.pdf

Karta zgłoszenia     Karta_zgloszenia.pdf

        Terminarz uroczystości           Terminarz-uroczystosci
Wyprawka przedszkolaka     Wyprawka_przedszkolaka.pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka     Upowaznienie_do_odbioru_dziecka.pdf
Ankieta informacyjna o dziecku     Ankieta_informacyjna_o_dziecku.pdf
Deklaracja rodzica/opiekuna      Deklaracja_rodzica_opiekuna.pdf
Zgoda na uczestnictwo w wycieczce     Zgoda_wyjazd_rodzica_lub_opiekuna.pdf
Zgoda na sprawdzanie higieny      Zgoda_na_sprawdzanie_higieny.pdf
Umowa świadczenie usług     Umowa świadczenia usług.pdf
Oświadcznie-Odstąpinie od umowy     Oswiadczenie_Odstąpienie od Umowy.pdf
Ramowy rozkład dnia     Ramowy rozkład dnia.pdf